IT Reference

Nаši klijenti su proizvodne kompanije, ministarstva, organi državne uprave, gradske i opštinske uprave, javna preduzeća, banke i druge finansijske institucije.

GRADSKA UPRAVA SOMBOR

2016

Nabavka softvera za finansije, elektronsku pisarnicu i internet prezentaciju sa antivirusnom zaštitom

GRADSKA UPRAVA SOMBOR

2018

Uslovi ustupanja prava na korišćenje i održavanje softvera – Internet Prezentacija „Reforma poreza na imovinu

GRADSKA UPRAVA SOMBOR

2019

Održavanje softvera za lokalne poreske administracije

GRADSKA UPRAVA SOMBOR

2020

Uslovi ustupanja prava na korišćenje i održavanje softvera „Prijavi komunalni problem“

GRADSKA UPRAVA SOMBOR

2018

Helvetas Swiss Intercooperation SRB  – migracija podataka

OU GORNJI MILANOVAC

2016

Nabavka softvera za finansije i lokalnu poresku administraciju sa antivirus zaštitom

OU GORNJI MILANOVAC

2018

Helvetas Swiss Intercooperation SRB – migracija podataka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

2019

Održavanje portala FADN, održavanje i unapređenje FADN aplikativnog data base sistema

MINISTARSTVO PRAVDE

2018

Pružanje usluga unapređenja rada sudova kroz identifikaciju i dokumenotovanje poslovnih procesa

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

2019

Usluga analize stanja digitalnih veština građana u korišćenju servisa elektronske uprave

JKP PARKING SERVIS ČAČAK

2020

Održavanje SMS centra sa modulom za kontrolu i naplatu parkiranja

S&T SERBIA

2018

Republička agencija za Telekomunikacije i poštanski saobraćaj – Izrada i održavanje sistema za upravljanje naplatama i integraciju sa ostalim servisima

S&T SERBIA

2019

Ministarstvo pravde – Pružanje usluga Održavanje infrastrukturne platforme za interoperabilnost (e-filing)

S&T SERBIA

2017

Ministarstvo pravde – proširivanje funkcionalnosti infrastrukturne platforme za interoperabilnost i uspostavljenje e-filinga u privrednim sudovima

S&T SERBIA

2020

Usluge obuke za korišćenje Softvera za unapređenje sistema i upravljanja predmetima u tužilaštvima

S&T SERBIA

2018

Realizacija IPA projekta – podrška IPARD operativnoj strukturi

INFORMATIKA AD

2019

Usluge programiranja i usluge podrške u održavanju informacionog sistema JKP Infostan tehnologije

INFORMATIKA AD

2019

Usluge održavanja sistema Uprave za veterinu

JKP GRADSKE TRŽNICE KRAGUJEVAC

2016

Nabavka softvera za obračun zarada i softvera za osnovna sredstva ( implementacija i ustupanje prava na korišćenje modula poslovnog informacionog sistema )