Reference u javnom i finansijskom sektoru

Nаši klijenti su ministarstva, organi državne uprave, gradske i opštinske uprave, javna preduzeća, banke i druge finansijske institucije.

Usluge u oblasti poslovanja, obuka, finansija i primene informacionih tehnologija

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA

 

2019

Usluge u oblasti poslovanja, obuka, finansija i primene informacionih tehnologija

AKADAEMIJA TEHNIČKO – VASPITAČ STRUKOVNIH STUDIJA NIŠ

2019

Usluge u oblasti poslovanja, obuka, finansija i primene informacionih tehnologija

AKADAEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

 

2019